***************************************************************
INTRESSELISTA/KÖLISTA - så här anmäler du dig...
***************************************************************
Man kan stå i kön oavsett var man bor, men vid köp av kolonilott och medlemskap i föreningen måste man vara skriven i Stockholms kommun.

Först fyller du i ett formulär (se länk nedan).

Sänd sedan in det ifyllda formuläret genom att trycka på knappen ”Skicka in anmälan”.

Som bekräftelse får du sedan ett meddelande till den e-postadress (helst) du uppgett. Där finns också en uppmaning att inom två månader betala in en administrations- och startavgift på 100 kronor till Zinkens Odlarförening . Observera att ditt anmälningsdatum registreras först när din betalning kommit in på vårt konto.

En årsavgift på 100 kronor kommer sedan att debiteras dig i januari varje år för att du ska vara aktuell på intresselistan. Tänk på att vi bara har 31 kolonilotter med stuga i vår förening och att omsättningen hos oss är mindre än en lotter per år!

Vi sänder sedan varje år, i god tid ut en påminnelse om när inbetalning av årsavgiften ska ske. Var noga med att anmäla adressändring – för att du inte ska riskera att strykas och för att listan ska vara aktuell!

Har inte din inbetalningen kommit in i tid så stryks du från listan.


Just nu är det
112   intresserade som betalt i år. "Se kölistan" för de som betalt i år och förra året.
Följande regler gäller för vår intresselista:

Innan den vakanta lotten går ut till kön har alltid föreningens medlemmar förtur att byta till den lediga lotten. Om ingen inom föreningen vill byta sin lott går erbjudandet vidare till intresselistan.

Turordningen fastställs av anmälningsdatum och att betalning av den årliga köavgiften skett senast den 31 januari varje år.

När en lott blir vakant får de tio som har den längsta kötiden ett erbjudande. Dessa tio kallas till visning av lott och stuga. Efter visningen har man 14 dagar på sig att lämna sitt svar på erbjudandet.

För att vår kölista inte ska bli för lång har vi en regel som innebär en begränsning av kötiden. Den innebär att när du blir erbjuden en ledig lott kan du tacka nej två (2) gånger.

Tackar du nej även till det tredje erbjudandet placeras du sist i kön.


Under "Länkar" finns kontaktuppgifter till andra koloniområden på Södermalm.